Skip to main content

Chính sách bảo mật

Chúng tôi sẽ luôn giữ cho dữ liệu của bạn an toàn và bảo mật. Vì vậy, bạn cần nắm bắt được,đây là lý do tại sao chúng tôi cần nó và cách chúng tôi sử dụng nó.

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Việc thu thập dữ liệu trên Naturallife.com.vn bao gồm: Họ và tên, điện thoại, địa chỉ . Đây là các thông tin mà Naturallife.com.vn cần Khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ để chúng tôi liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Naturallife.com.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Naturallife.com.vn

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

– Địa chỉ: Tòa R2 136 Hồ Tùng Mậu – Phú Diễn – Bắc Từ Liêm – Hà Nội
– Điện thoại: 037.380.4001
– Email: Support@naturallife.com.vn

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

– Thông tin cá nhân của Khách hàng trên naturallife.com.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ Khách hàng.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tắn công dẫn đến mắt mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, naturallife.com.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

– Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toà.

– Ban quản lý Naturallife.com.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là Khách hàng, phải cung cấp đây đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ
thanh toán,… và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý naturallife.com.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến quyền lợi của Khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

” đã được thêm vào giỏ hàng thành công.
Xem giỏ hàng
Đăng nhập